11. September 1924

Afrustningspolitik i Europa.

Preben var her til Frokost, i Eftermiddag rejse han og Mary ud til Hellebæk for alene med Kai og Ingegerd at fejre deres Sølvbryllup. Fryde kom og modtog Manuskriptet til min nye Bog. Var ude at se til Viggo Jarl. Han er dog altid den samme trofaste Ven. Jeg tror Fanden rider Herriot og MacDonald, der lægger Planer om Afrustning nu hvor det halve Asien ligger i Krig og hvor Bolsjevikkerne ruster til Tænderne for at falde over Polen og Finland. At han roser Stauning fordi han vil afruste i Danmark takker Fanden ham for, så vil det blive endnu bekvemmere for ham at gøre 1807 om igen. Men det hele er naturligvis Spilfægteri.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Årti