12. Marts 1892

Folketeatrets direktør hos familien Ahlefeldt-Laurvig.

Direktør Abrahams var hos Forældrene i Niels Juelsgade til Middag og som altid underholdenende. Han havde nogle Råd med Hensyn til Faders Teaterlovforslag i Landstinget, nemlig Oprettelsen af en kongelig Skuespilscene og et dito Operahus, Afskaffelsen af Fanen og af Begrebet kongeligt indsatte Skuespillere, hvilket sidste havde de talrige Sygemeldinger til Følge, idet Skuespillerne vare sikrede imod Afsked og sikre på Pension.

Skuespilleren og teaterdirektøren Severin Abrahams (1826-1900). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti