13. Marts 1920

Genforeningen.

Hvilken Vrede der er mod Danmark i hele det tyske Rige, et tysk Blad skriver således, at Tyskland hader ikke Danmark, dette Land er ikke det tyske Riges Had værdigt, man foragter det. Ja mon vi ikke egentlig er ude på de vilde Vover, en stille Røst i mit indre tilhvisker mig det, nu var det en Lejlighed til endelig en Gang at få Fred mod Syd og så – men jeg kan ikke lade være at glide med Strømmen, det er så begejstrende, vi er alle Chauvinister, ingen tør længere vove at tale om, at vi måske hellere skulle give Afkald på Flensborg. Flensborgdemonstrationen i København har sine Frugter, nu glider også de Radikale med Strømmen. 

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Årti