14. Januar 1923

”Båndet” og ”Den store Scene” på Det Kongelige Teater.

Var til en udmærket Forestilling om Eftermiddagen på Det Kgl. Teater, det var Strindbergs Båndet. Poul Reumert og Bodil Ipsen havde hovedrollerne. Det må være per Intuition at Reumert ved, hvorledes en skånsk Baron er og ser ud, han kom lige ud fra Hestestalden, var samtidig distingveret og sentimental. Aage Foss er unægtelig en brugbar Skuespiller, han var Herredsfogeden. I Schnitzlers Den store Scene havde Liebmann Hovedrollen og spillede meget morsomt og diskret. Men denne Forestilling passer vist ikke til Søndagens Eftermiddagspublikum. En Kone bag mig spurgte sin Mand: ”Hvem mon der har skrevet det rædsomme Stykke, Båndet?”

Båndet på Det Kongelige Teater. Fotografi muligvis 1923. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti