14. Juli 1937

Minder om dronning Caroline Amalie.

I Ørstedsparken sad jeg ved Siden af en 80-årig Mand, med hvem jeg kom i Samtale. Hans Fader, en Holstener, havde været Arbejder på Brede Klædefabrik og Sønnen var som Dreng sammen med de andre Arbejderbørn flere gange til Juletræ på Sorgenfri hos Caroline Amalie: ”Hun var så jævn og ligefrem,” jeg: ”Men det er da vor nuværende Konge også,” han: ”Kongen vil være jævn og ligefrem, Enkedronningen var det, og som hun var elsket,” jeg: ”Men, det er Kongen da også,” han: ”Kongen er populær, Caroline Amalie var elsket.” Manden fortalte endvidere, hvorledes han havde set H.C. Andersen gå op til Enkedronningen, hvorledes Publikum kunne gå frit omkring overalt i Sorgenfri Park i Modsætning til nu, hvorledes Folk kunne sidde på Havetrappens nederste Trin, medens Enkedronningen sad og læste på Verandaen.

Dronning Caroline Amalie af Danmark (1796-1881). Udateret fotografi af Peter Ludvig Rudolph Striegler. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Sted
Årti