14. Marts 1892

Justitsminister Nellemann kommer til middag.

Preben kunne ikke komme med til Middagen for Prins Hans på Grund af sin dårlige Fod. Vi vare 25: Prins Hans, Fru Classen, Beck-Frijses, Tante Louise Bille-Brahe, Kammerherreinde Castenskjold, Zypthens, Grøns Castenskjolds-Hagested, Overceremonimester Oxholm, Grev Christian Danneskjold, Grev Frijs, Kammerherre Rothe, Skeels Fru Claudine Neergaard og (Rosinen i Pølsen) Justitsministeren. Prins Hans spurgte meget venligt til Preben, det gjorde de alle. Jeg var meget glad over at Justitsminister Nellemann kom hen og talte med mig efter Bordet. Hans Excellence er vel næst efter Estrup den dygtigste Mand i Danmark, han har heldigvis aldrig haft med de Nationalliberale at gøre, han er sat ind i de mest forskellige Videnskaber; to Fejl skal han dog have, den at han er en slet Menneskekender og har en blind Foragt for Bønderne. Fru Oxholm var indtagende sød, sødere næsten end som ung Pige. Ved Bordet sad jeg mellem Fru Grøn og Rothe.

Politikeren og justitsministeren Johannes Nellemann (1831-1906). Fotografi af E. Hohlenberg cirka 1890. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Sted
Årti