15. Maj 1902

Albrecht Schmidt kommer til middag.

Til Middag havde jeg Rosenfeld, Albrecht Schmidt og Hofman-Bang. Til Teen kom Preben, Oscar Gohr, Haffner og Otto Lerche fra Middagen henne hos Gohrs. Selskabet gik overmåde behageligt, og Samtalen – fra 7 – 1 ¾ – livlig og uden Afbrydelser. Albrecht Schmidt er særdeles tiltalende, dannet og klog, alle kom til at synes godt om ham, særlig Gohr, hvem det meget morede at gøre hans Bekendtskab, da han altid havde beundret ham på Scenen. Rosenfeld var i sit allerbedste Lune og meget tilfreds med Aftenen.

Skuespilleren og teaterdirektøren Albrecht Schmidt (1870-1945). Fotografi cirka 1900. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Sted
Årti