16. Maj 1925

Storkonflikten.

Hvilket Held, at Stauning og hans Kompagni sidder som Ministre nu under Kæmpestrejken, tænk om de gik løse nu i denne Tid, nu graver de for hver Dag der går på deres egen Grav, og Splittelsen inden for Socialdemokratiet vokser.

Statsministeren Thorvald Stauning (1873-1942). Udateret fotografi. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Sted
Årti