17. April 1930

Et mislykket frieri.

Preben og Kai kom Kl. 3. Preben er meget optaget af Kronprinsens og senere Kongens [og] Dronningens Besøg, det var, som jeg intet Øjeblik har været i Tvivl om, en Frierfærd, og den mislykkedes så grundigt som muligt. Denne Gang var det Lady Mountbattens Datter, Preben havde haft Lady Mountbattens til Bords en Dag i London og havde berørt Kronprinsen, han fik kraftig Svar på Tiltale: ”Jeg ved hvor de vil hen, men det nytter Dem ikke noget, Deres Kronprins får ikke min Datter.” Pause. ”Sig mig kære Greve, jeg ved De holder meget af Deres Datter, ville De give hende til Kronprins Frederik?? De tier stille og ved ikke hvad De skal svare mig, det er mig mere end nok”. Preben siger, at Grunden til, at ingen Prinsesse vil have vor Kronprins er den, at det overalt i Udlandet er almindelig bekendt, hvor forfalden til Drik Kronprinsen er. Ubegribeligt at Kongen og Dronningen efter den mislykkede Eskapade ville rejse til London, Kongen var i et Humør, så han næsten ikke var til at komme nær, han havde overfuset og udskældt Preben og sine egne Hoffolk på den samme brutale Måde som Fader anvendte overfor Funktionærerne. – Utroligt som Moder lever op under Prebens mange Beretninger og morsomme Fortællinger. 

Kong Frederik af Danmark (1899-1972) som kronprins. Fotografi cirka 1935. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Årti