17. Maj 1902

Konseilspræsident J.H. Deuntzer og salget af de Vestindiske Øer.

Deuntzer har gjort Alvor af sin Trussel og har hjemsendt Rigsdagen efter at Traktaten med Amerika om Afståelsen af de vestindiske Øer er bleven forkastet af Landstinget med 2 Stemmers Majoritet. Det er ret forargeligt at se Højre, der lige indtil Deuntzer kom til Magten, var salgsvenligt, nu være erklærede Modstandere af Salget. Deuntzer har jo fortsat Hørings og Sehesteds Værk. Der hører virkelig nogen Frækhed til hos Sehested, Goes og Juel-Rysensten, der i deres egen Ministertid forhandlede med Amerika om Salget, for nu at forhindre Salget, det samme gælder Gustav Hansen, der var Formand i Salgskommissionen, og Moltke-Lystrup, der som Ordfører for Finansudvalget anbefalede Salget. Koch skrev i Vinter under på den Adresse til Kongen, der krævede almindelig Afstemning på Øerne, nu da Venstre har føjet sig efter Højre og er gået ind på Forslaget om den almindelige Afstemning, sjokker han med de Estrupske Kreaturer og går mod sig eget Forslag. En rar Pærevælling. – Rigsdagens Hjemsendelse medfører en behagelig Konsekvens for Preben og mig, nemlig den, at den Gamle forlader København. Jeg gik tidligt fra Ministeriet.

Politikeren og konseilspræsidenten J.H. Deuntzer (1845-1918). Fotografi af Mary Dorthea Frederikke Steen omkring år 1900. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Årti