17. Oktober 1904

Jeg spiste Middag hos dem og gik så hen i Dagmarteatret, hvor jeg efter Aftale traf Axel. Vi så Hertz’ Besøget i København, der kun for Sophus Neumanns vedkommende spilledes helt godt, han var Justitsråden. Jeg talte med de elskværdige Treschows fra Brahesborg.

Skuespilleren Sophus Neumann (1846-1912). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti