18. December 1929

Det britiske hof.

Julie Reedtz-Thott kom for at fortælle Moder om sit Ophold på Sandringham, hun fortalte, at Petersen var blevet meget feteret. Han havde hver Dag siddet ved Siden af en af de tilstedeværende 4 Dronninger og den sidste Dag havde han haft Dronningen af Norge til Bords, medens den danske Konge måtte gå bagefter med en Hofdame.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti