18. Februar 1920

Genforeningen.

Det er et fuldstændigt Triumftog, H.P. Hansen har foretaget fra Sønderjylland til København, i Korsør og Roskilde var der Jubel, i København var der samlet 40.000 Mennesker foran Banegården for at tage imod ham. Så mange Mennesker have endnu aldrig været samlede i København og således har man aldrig fejret nogen Mand i København. Mange Tusinde drog så til Amalienborg for at hylde Kongen i Anledning af Genforeningen med Sønderjylland, Bevægelsen havde overanstrengt Kongen, så han intet Ord havde kunnet få frem, H.P. Hansen havde som den gamle drevne Folkefører han er, taget Situationen med tilsyneladende Lethed og Bevægelsen havde ikke overmandet ham.

Kong Christian 10. af Danmark (1870-1947). Udateret fotografi af Peter Elfelt. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Årti