18. Maj 1915

Frits Ahlefeldt-Laurvig besøger en spåkvinde.

Kl. 4 var jeg hos Københavns berømteste Spåkvinde, der endog benyttes af Kongehuset, Fru Post i Gyldenløvesgade. Jeg bad hende først sige mig noget, der kunne overbevise mig om, at der ingen Humbug var ved hendes Spådomme. Det ville falde hende let sagde hun. Hun fortalte mig så, at jeg hørte til en meget fornem Familie og gav en ret træffende Fremstilling af min Karakter, hun sagde blandt meget andet, at jeg var født til Forfatter men aldrig havde gjort noget rigtig ud af det. Om min Fremtid sagde hun engelske ganske mærkelige Ting: Jeg ville snart få en meget høj Titel, der skulle gå i Arv til mine Efterkommere og jeg ville få store Rigdomme og bo på et Slot, i den nærmeste Tid forestod der mig Pengevrøvleri og dermed forbundne Vanskeligheder, men det ville ende godt, en var der, som skadede mig her. Jeg ville blive meget gammel og mit Helbred stadig bedre og bedre, et meget vigtigt Dokument ville blive mig betroet, den jeg elskede ville jeg altid beholde, men slette Mennesker rænker ville søge at forstyrre Forholdet. Spiste hos Haffner, der lige havde fået Meddelelse fra Store Nordiske om at Preben ville ankomme til København med Børnene på Lørdag. Var i Det Kongelige Teater og så Poul Levins nye Stykke Riber og Søn. Fru Kirkeby spillede godt. Passiarede i Mellemakten livligt med Eigil Knuth.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Sted
Årti