18. September 1928

Ophold i Roskilde.

En pæn Søn af Redaktøren af Roskilde Tidende kom og interviewede mig angående mit Legat til Roskildensersamfundet. Så gik jeg ind i Teatersalen og op på Scenen, hvor jeg drømte mig tilbage til de Tider, hvor jeg spillede Komedie deroppe, fra Herrernes Påklædningsværelse bag Scenen kunne jeg ligesom i gamle Dage se ud på Byens Tage til Markerne, Himmelev Kirke og fjerne Skove.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Sted
Årti