19. April 1902

Møde med Emil Holm.

Jeg gik hen at høre på Militærkoncerten foran Slottet og møder der Emil Holm sammen med nogle andre fra Teatret. Da jeg havde spist begav jeg mig til Urbanstrasse 130. På Trappen møder jeg Emil Holm, jeg standser ham og nævner mit Navn, han tager på det venligste imod mig og fører mig ind i sin Lejlighed, hvor vi øjeblikkelig kommer i en indgående Samtale om Musik og Teater. Han synes meget tilfreds med Forholdene ved den herværende Opera, hvor han indtager en meget fremragende Stilling, på den anden Side synes det have gjort ham da han måtte forlade det kgl. Teater hjemme, men at gå og vegetere i det Dødvande og spilde sin Ungdom havde han ikke ment at kunne forsvare overfor sig selv. Han nævnede som et af Fortrinene ved den herværende og de tyske Scener overhovedet, at skønt der arbejdedes mange gange mere end i København så overanstrengtes Stemmerne aldrig på Prøver, idet man ikke som i København kastede sig over en enkelt Opera og prøvede løs på den uden noget Hensyn til hvad Stemmerne kunne tåle og kun prøvede på den alene, medens alt andet måtte hvile; men kun havde korte partielle Prøver og samtidig prøvedes der på Skuespillet. Jeg var meget veloplagt under vor Samtale og vedblev at være, da vi bagefter spadserede en god Tur sammen, vi blev endnu stående og snakkede på Königsplatz. Jeg havde det allerbedste Indtryk af Emil Holm, og jeg tror det var gensidigt.  Vi aftalte at spise sammen på Tirsdag. Så gik jeg hjem på Hotellet og lidt efter gik jeg i en nervøs-glad Stemning op på Uhlandshöhe. Denne lidt eksalterede Stemning holdt sig hele Aftenen.

Operasangeren Emil Holm (1867-1950). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti