19. August 1918

Besøg hos Hans Starck.

Mødtes henne på Højesteretssagfører Graaes Kontor med Baronesse Gerda Bille-Brahe, der var yderlig misfornøjet med hvad hun foreløbig ville få at leve af efter sin Svigerfader. Jeg manede hende til Sparsommelighed. Tog så en Drosche og kørte ud til Diakonissestiftelsen for at se til Starck, der ligger der efter en veloverstået Blindtarmsoperation. Det gjorde mig godt at se den Glæde, han lagde for Dagen ved at se mig. Der er noget fint og samtidig solidt over Starck, som altid har tiltalt mig og bevirket, at jeg holder af ham. Hans Moder kom, da jeg havde siddet nogen Tid hos ham og så trak jeg mig tilbage. Det var mig ganske ubekendte Egne, jeg kom igennem på Vejen fra Diakonissestiftelsen, ja hvor København er vokset siden halvfemserne. Gik op på Landbohøjskolen for at tale med Hofman-Bang og fulgtes så med ham til Amagertorv, han skulle op at tale med Landbrugsministeren. Jeg gik op til Calberg, med hvem jeg arbejdede en Times Tid. Så spiste jeg på Hotellet, Middagen koster nu 10 kr., det var 4 Kr. før Krigen; på Grund af Sæbemangelen får man Papirservietter. Var ude på Dagmarteatret at se En Spurv i Tranedans. Viggo kom ikke op til mig om Aftenen skønt han havde lovet det.

Skuespilleren Hans Starck (1888-1961) i teaterkostume. Fotografi 1934. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti