19. November 1942

”Svanhvide” på Riddersalen.

Får en Del Breve fra Læsere af ”Storkanslerens” femte Del, særlig anerkendende skriver en så fin Kender af Historie som Landsarkiver Knudsen; også Lektor Schaustrup har læst Bogen med megen Interesse. Også Prins Gustav takker og benytter Lejligheden til at udgyde sin Harme over Tyskerne og udtrykke sit Håb om, at Englænderne og deres russiske Venner og Forbundsfæller [sejrer]; det tåbelige Mennesker indser ikke, at såfremt Russerne sejrer, bliver der ingen Prinser mere i Danmark. Spiste i Drachmannskroen, hvor den sædvanlige venlige og opmærksomme Tjener vartede mig op; Maden smagte mig udmærket, det samme gjorde et Glas kold Mælk til Maden. Direktøren for Etablissementet kom hen at hilse på mig; han var meget ked af, at der så godt som ingen kom for at se Svanhvide; han talte med megen Anerkendelse om Karl Gustav. Blev endnu mere greben af Svanhvide end til Premieren; mon ikke Krause og Frøken Arneson er Fremtidens Emil Poulsen og Betty Hennings? Jeg skal derhen igen for tredje Gang at se August Strindbergs skønne Værk. Ude i Forhallen hænger der et smukt Fotografi af Krause og Fru Lykkehus i Svanhvide

Svanhvide på Riddersalen. Fotocollage 1942. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti