19. September 1922

Landmandsbankens krak.

Aviserne tale så godt som kun om Landmandsbankens Fallit, endog en Begivenhed som Grækernes knusende Nederlag i Krigen med Tyrkerne, en Begivenhed, der måske kan fremkalde en ny Verdenskrig, behandles som quantité négligeable. …talte på Østergade med Ove Muus, der var meget opfyldt af Landmandsbanksaffæren, og gik så hen i Nationalbanken, hvor jeg havde en lang Samtale med Ussing, Resultatet blev en Enighed imellem os om at Bülow måtte fjernes fra sin Formandspost i Nationalbanken, han havde allerede skadet Banken nok ved sin tvetydige Stilling til Landmandsbanken, ved sin blinde Tillid til Glückstadt, om hvem han plejede at sige at der for ham ikke var nogen skjult i hans Hjerte, Glückstadt har naturligvis svindlet for Bülow som for alle andre. Jeg væmmedes ved bagefter at læse Politiken og se, hvorledes dette Blads hidtil Kryben overfor Glückstadt var blevet forvandlet til Hån. Ja Politiken er hurtig i Vendingen og har Sans for det aktuelle som da det i 1920 pludselig gik i Spidsen for Begejstringen for den sønderjyske Sag. – Mødet i Nationalbanken varede fra om Eftermiddagen til langt ud på Aftenen, Hans Rosenkrantz ledede Mødet med Værdighed og Sikkerhed, der er en vis Grandezza over denne Lensbaron. Grev Schack holdt lidt for mange Taler, jeg konstaterede for Resten med Tilfredshed, at han lader til at synes godt om mig, han fik mig afsides for at foreslå mig at arbejde for Rosenkrantz som eventuel Formand. Ussings lange Redegørelse var fra Enden til anden en Gentagelse af hvad han havde sagt til mig om Morgenen. Hans hele Facon er behagelig og myndig på en Gang, Ironien aldrig frastødende, han sagde med Vægt flere Gange, at hans Standpunkt var dikteret af den Omstændighed at han var Embedsmand og Akademiker, et lille Stik til Direktør Steffensen, der ”kun” er handelskyndig. Steffensen er mig for Resten så tiltalende ved sin smilende Hjertelighed og ved det at han er fra Roskilde. Winther sad og tegnede tavs på et Stykke Papir og tænkte vist sit ved det hele. Vi blev enige om at oppebie at Bülow trak sig frivilligt tilbage og ellers sende ham, på en hensynsfuld Måde, Silkesnoren gennem Direktør Winther. Kom meget for sent hjem til Middag og var bagefter i Casino at se Fru Aggerholm som Kameliadamen og den indtagende Hillebrand som Armand.

Bankdirektøren og etatsråden Emil Glückstadt (1875-1923). Udateret fotografi. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Årti