2. December 1888

Frits Ahlefeldt-Laurvig på scenen.

Ih, hvor har jeg haft travlt med Komedien, foruden to Prøver har jeg måttet rende fra Herodes til Pilatus hele Dagen i den Anledning. Men Resultatet blev da også meget godt ved Generalprøven, der var mange Tilskuere og jeg var bleven gjort aldeles ukendelig ved Paryk, Sminke, sorte Streger og fordoblet Mave. Efter at Trolle var bleven klædt på som Dame og vi andre indtrængende opfordrede ham til ikke at røre sig for ikke at ødelægge Stadsen, erklærede han pludseligt, at han skulle besørge et vist Ærinde, og at han ikke vidste, hvorledes han skulle bære sig ad, da han havde Dameklæder på, - almindelig Latter blandet med Bestyrtelse. Resultatet blev til sidst, at der blev ført et vist Møbel fra et af Påklædningsværelserne ned mellem Kulisserne og medens han så med stort Besvær holdt Skørterne over sit Hoved, holdt Gustav Valentiner Møblet frem for ham medens Ærindet blev afgjort. Krebs var virkelig sød som Elskerinde og v. Wylig var som Elsker betydelig bedre, end ved Prøverne. Jeg var noget ængstelig ved de første Replikker, men så gik det hurtigt over. Komedien blev indledt af et firhændigt Musikstykke af Overlærer Petersens Kone og Frøken Krarup. Til sidst blev vi alle fremkaldte. 

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Udateret fotografi. Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.

Emne
Sted
Årti