2. Februar 1892

”Kameliadamen” på Casino Teatret.

Jeg glædede mig enormt til Kameliadamen og nød det i høj Grad, mere end sidst. Fru Sechers ”Kameliadame” kan ikke overtræffes af nogen dansk Kunstnerinde. Man føler sig overbevist om at hun er således som Marguerite var i 1845 i Alexandre Dumas Hjerne. Glimrende tager hun sig desuden ud i sine pragtfulde Toiletter. Wilhelm Wiehe var som Armand Duval fuld af Varme og Inderlighed og hans Organ forekom mig især i Går så dejligt. Jacques Wiehe var som altid elskværdig og indtagende. I Slutningsscenen, hvor den døende Marguerite genser Armand følte jeg mig så greben at jeg måtte gøre en Kraftanstrengelse for at jeg ikke skulle fare op af Stolen. Der var vist ikke mange uden de havde Tårer i Øjnene, Preben var meget bevæget men søgte bagefter at nægte det overfor sig selv og mig ved at le og tage overlegent på mine Ord om Stykket.

Skuespillerinden Julie Secher (1860-1892) i titelrollen i Kameliadamen på Casino Teatret. Fotografi 1891. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti