2. Juni 1937

Striden med Odense Teater.

De flest af Bladene beskæftige sig indgående med min Strid med Odense Teater, ”Børsen” skriver meget pænt, at det er usømmeligt af Skuespillerne ved Trusler at ville tiltvinge sig en Gave; i Berlingske skriver ”Ærbødigst” et meget morsomt Vers om Sagen. Jeg sendte i Dag Berlingske Tidende min Redegørelse om Sagen. Havde også en længere Samtale med Graae angående den eventuelle Proces, han var oprørt over ”Fyns Venstreblads” ondskabsfulde Indlæg, ligeledes over Rungwalds Udtalelser til B.T. Besøgte Houmark, der gjorde Indtrykket af at være glad og rask; jeg bad ham tale med Rose om et eventuelt Engagement af Karl Gustav til Det Kgl. Teater. 

Odense Teater. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti