20. Januar 1926

”Landsoldaten” på Odense Teater.

Spiste en udmærket Middag på Grand Hotel, havde bagefter en Samtale med Direktør Gregaard, der naturligvis var glad over den Lykke, Landsoldaten gjorde – fra Ryslinge Højskole havde der været Fællestur til Odense for at se Stykket. Jeg nød Forestillingen i høj Grad, tænkte også på, hvilken Fryd, jeg følte da jeg så Stykket i 1887 og tænkte på, hvor underligt det var, at man dengang var nærmerede ved Krigen 48-50 end vi nu er ved Landsoldatens Opførelse i 1887. Glædede mig over at høre de gamle Sange fra 1848, som jeg alle lærte i min Barndom af den gamle slesvig-holstenske Wühlerinde, Visse Wernig. Da jeg kom hjem sad jeg lidt oppe hos Moder i hendes Sovekammer og fortalte hende om den rare Dags Oplevelser.

Landsoldaten på Odense Teater. Fotografi 1925. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti