20. Marts 1915

”Det gamle Spil om Enhver” på Det Kongelige Teater.

Med Moder på Amalienborg og fulgte med hende hjem, hvor Lisbeth og begge Frøkenerne Wimpfen sad oppe i Faderens Stue. Efter Middag var jeg med begge Damerne til Det gamle Spil om Enhver, der lod til meget at interessere begge Parter. Vi talte med Kammerherreinde Mol, der så meget bedrøvet og forgræmmet ud, særlig Wenzels Skilsmisse skal være gået hende nær.

Skuespillerne Ella Ungermann (1891-1921), Bodil Ipsen (1889-1964) og Johannes Poulsen (1881-1938) i Det gamle Spil om Enhver på Det Kongelige Teater. Fotografi 1915. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti