20. Marts 1936

”Dronningens Mand” på Dagmarteatret. 

Var i Dagmarteatret til en meget begivenhedsrig[t] Aften, Fru Bloch havde 50 Års Jubilæum og Poul Reumert kreerede en ny Rolle. Det var Sherwoods Dronningens Mand, der omhandler 1930’ernes Foreteelser Kongemagt-Diktatur-Folkevælde. Forfatterens Sympati er decideret for Kongemagten, imod Diktaturer, Kongen slutter sig sammen med Folkets mest yderliggørende Elementer, det var tydeligt at mærke på Publikum, at det holdt på Kongemagten.

Dronningens Mand på Dagmarteatret. Fotografi 1936. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti