21. Februar 1926

Minder om kong Frederik 8. 

Læser med Interesse hos A.D. Jørgensen om Christian den ottende. Mon der ikke har været Lighed mellem denne Konge og Frederik den ottende. Egentlig var Frederik 8. den af de 3 Konger, jeg har kendt, der var mig den mest tiltalende. Hans fine Dannelse, hans Kundskaber og først og sidst det at hans største Glæde var at glæde andre kan ikke nægtes ham. Skønt han havde den Familiesvaghed af satirisere og le lidt i Krogene af Folk var man dog mere sikker i hans Nærhed end i den nuværende Konges, den afdøde Konge sagde aldrig noget stødende eller uoverlagt, med den nuværende er man aldrig sikker på hvad han finde på at sige, selvfølgelig holder jeg mere af ham end af Faderen, da jeg er hans gamle Kammerat fra Barndommen og han kalder mig sin Ven. Frederik 8. havde ikke sin Faders tillidsvækkende, grundmurede Karakter og Væsen, den var heller ikke den Charme udbredt over ham som over Faderen og som var så uimodståelig. Vor nuværende Kronprins har det forud for de 3 Konger at han siden Caroline Amalie og Arveprinsessen døde, er det første Medlem af det danske Kongehus, der taler aldeles rent Dansk. Skade at Prinsesse Thyra, som er den af dem alle, jeg synes bedst om, er den, der taler det sletteste dansk. Fik en lang Udredning fra Graae angående det sidste uhyggelige Lovforslag, han mener ikke der er Fare for Niendelsjorden. Med Hensyn til Købet af Hjortholm maner han til Overvejelse, da Lensnævnet benytter Tilbud om Aflevering af købt Jord til Afpresning over for Majoratsbesidderne, blandt andet til at fremskynde Afløsningen. For Hans gælder det om at få flydende Kapital så han kan få sin nye Grille opfyldt at købe Ulriksholm. Min Bog nærmer sig snart sin Afslutning.

Kong Frederik 8. af Danmark (1843-1912). Udateret fotografi af Lars Peter Elfelt. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Sted
Årti