21. Marts 1926

Enkedronning Louises død.

Efterretningen om Enkedronningens Død gjorde Moder meget bedrøvet, også mig gjorde det ondt, fra Dreng af har jeg haft Hengivenhed for den høje Dame, der var så kongelig af Væsen og Karakter, så fri for al Banalitet. Dengang jeg var legekammerat med de to ældre Sønner viste den senere Enkedronning mig megen Godhed, også i de senere År fik jeg Bevis på hendes Bevågenhed, idet hun har udtalt sin Glæde over, at Moder og jeg holdt sammen her på Lundsgaard. Ved Gudstjenesten i Drigstrup talte Wernberg-Müller smukt om den afdøde Enkedronning

Dronning Louise af Danmark (1851-1926), fra 1912 enkedronning. Fotografi 1912. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Sted
Årti