23. April 1947

Karl Gustav Ahlefeldt kommer på besøg.

Karl Gustav var hos mig til sædvanlig Tid, han havde overværet den nye Konges første Møde med Befolkningen; Kongen havde gjort Indtryk af at være meget bevæget, men han havde behersket sig og talte med fuldkommen Ro. Det havde den afdøde Konge meget svært ved at gennemføre, de senere År græd han gerne, når han talte til Folket, men da var han svag og aflægs, og Nerverne slog klik; men han havde hele sit Liv let til Tårer; Marianne havde sagt, at det var hendes Livs største Oplevelse. Karl Gustav hader Erling af et oprigtigt Hjerte; det er Jalousi.

Skuespilleren Karl Gustav Ahlefeldt (1910-1985). Fotografi cirka 1940. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Sted
Årti