23. Januar 1917

Frits Ahlefeldt-Laurvig som mulig direktør for Det Kongelige Teater.

Jeg er meget opfyldt af, at alle Aviserne fortælle, at Frantz Schack går af, og at jeg skal være hans Efterfølger som Chef for Det Kongelige Teater. Det må være grebet ud af Luften, da Schack vist ikke tænker på at opgive Stillingen som Teaterchef. De fynske Blade ledsage Meddelelsen om min påståede Udnævnelse med lange og yderst smigrende Kommentarer om alle mine Kvaliteter som Teaterchef.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti