23. Marts 1915

Udenrigsminister Erik Scavenius kommer på besøg.

Spiste sammen med Forældrene henne hos Williams. Der var den norske Gesandt Hagerup, en litterært interesseret Mand, Erik Scavenius og Kone, hvilken sidste jeg ikke havde set siden hun var gift med Otto Benzon, med hvem hun levede i et meget ulykkeligt Ægteskab, tvunget dertil af sin Moder, Fru Octavius Hansen, hun har endnu sit smukke blide Udtryk. Erik blev af Faderen fundet lidt vigtig. Han påstod at Statsmændenes Virksomhed umiddelbart før Krigens Udbrud i Sommer alt sammen var Tilfældigheder og intet havde at gøre med Machiavellisme, således som Publikum så gerne ville tro det. Kammerherre Krieger sad ved siden af mig.

Politikeren og udenrigsministeren Erik Scavenius (1877-1962). Fotografi af Peter Elfelt cirka 1914. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Sted
Årti