23. Oktober 1893

”Sodomas Undergang” på Casino Teatret.

Efter Middag var jeg henne på Casino at se det uhyggelige og triste, men meget interessante tyske Stykke Sodomas Undergang: En ung Mand af fattige Forældre er blevet Kunstner og er med et Slag blevet berømt ved sit Maleri ”Sodomas Undergang”. Stykket købes af en rig Bankierfrue, der tillige bliver hans Elskerinde og får ham fuldstændig i sin Magt, så hun bortvender hans Tanker og Interesser fra Kunsten og styrter ham ned i en af Fornøjelser og Umoralskhed opfyldt Tilværelse. Imidlertid bliver de kede af Forholdet, og Bankierfruen bringer en Forlovelse i Stand mellem sin rige Niece og Maleren. En Aften, da Maleren kommer halvt beruset hjem i sine Forældres Hjem trænger han sig ind i sin lille uskyldige Plejesøsters Værelse og voldtager hende. Fortvivlet styrter den unge Pige sig ud af Huset og drukner sig. Hendes Kæreste, der er Malerens Ven, finder den druknedes Lig og fører det ind på Malerens Atelier, der befinder sig der med sin Forlovede. I vanvittig Anger og Fortvivlelse tilstår Maleren sin Brøde og styrter døende om af Sindsbevægelse idet han allerede længe har været brystsyg og idet Vennen styrter ind på ham for at dræbe ham. 
Malerens Rolle var i Hænderne på Vilh. Wiehe og som altid spørger man sig selv hvorfor den udmærkede Skuespiller ikke er ved Det kgl. Teater. Fru Mantzius var Plejesøsteren og rørende i sin Troskyldighed.

Skuespilleren Wilhelm Wiehe (1858-1916). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti