24. Februar 1902

”En Folkefjende” på Dagmarteatret.

Vi var alle i Logen i Dagmarteatret til En Folkefjende, der naturligvis gav Anledning til megen Tankeudveksling mellem os Medlemmer af Logen. I Mellemakten fik jeg mig en lang Samtale med Baronesse Løvenskiold, der særlig udbedte sig over Scavenius-Basnæsses Galskaber, han må vel snart på en Anstalt igen. I et Selskab hos Knuth-Liliendahls havde han taget et Cigaretetui frem og vist det til Baronesse Løvenskiold med de Ord: ”Det har jeg fået af Deres Svigerdatter.” Da alle og enhver ved, at han har været den unge Baronesses Elsker var denne Ytring noget fræk. 

Dagmarteatret. Fotografi 1883. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti