24. Marts 1929

”Gamle Melodier” på Det Ny Teater.

Arbejdede ihærdigt på Generalen. Var til Eftermiddagsforestilling på Det Ny Teater og så et henrivende Stykke, der rørte mig dybt, det handlede om Weyses Kærlighed til Frøken Julie Tutein. Da jeg ingen kendte i Teatret, kunne jeg græde uforstyrret. Methling var Weyse, og Frøken Alberth Julie Tutein.

Gamle Melodier på Det Ny Teater. Fotografi 1928. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti