24. Marts 1933

”Romeo og Julie” på Odense Teater.

Arbejdede med Storkansleren til Kl. 1 og gik så ud. Alle Eleverne kom hver for sig hen at takke for Romeo og Julie-Aftenen, det er fire pæne og tiltalende unge Mennesker med gode Interesser. Gik med Tange ud at se til Gødningekørslen i Nymarken. I Morgen begyndes der på Forberedelserne til Såningen. Spiste ganske tidlig til Middag og kørte så i den smukke Aften ind til Odense for at se Romeo og Julie for desværre sidste Gang. Talte i Mellemakten med Landsarkivar Knudsen, jeg kan mærke, at man i alle Kredse er meget optaget af, at Karl Gustav Olsen har fået Legatet.

Skuespilleren Karl Gustav Ahlefeldt (1910-1985) i titelrollen i Romeo og Julie på Odense Teater. Fotografi 1933. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti