24. Oktober 1914

Krigsstemningen ved det danske hof.

Efter Frokost var jeg med Moder oppe på Amalienborg, hvor Stemningen var om muligt endnu mere antitysk end ude i Byen, hos Kongen er det mest udpræget, Dronningen går bedrøvet rundt, er så dansk som nogen, men hun har jo sine nærmeste Slægtninge med i Krigen. Forleden viste Kongen Prinsesse Helene bort fra Taflet, fordi hun fremførte nogle tyskvenlige Ytringer. 

Kong Christian 10. af Danmark (1870-1947). Udateret fotografi af Peter Elfelt. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Årti