25. Februar 1917

Frits Ahlefeldt-Laurvig og Det Kongelige Teater.

Preben og jeg var til Eftermiddagsforestilling ude på Alexandrateatret, den søde Preben morede sig godt. Forleden ved Hoffet havde Kronprinsen sagt til ham, at han meget ønskede, at jeg skulle blive Chef for Det Kongelige Teater. Kronprinsens Passion for Teater og Musik er nok ikke ganske frit for at ængste Kongen. Da vi kom ud af Teatret, var det bælgmørkt, da Frederiksberg Kommune slet ingen Kul har og følgelig ingen Belysning, Automobiler var der heller ingen af, så Preben måtte humpe afsted på Krykker i det glatte Føre indtil vi ude på Runddelen fandt en Droske.

Kong Frederik af Danmark (1899-1972) som kronprins. Fotografi cirka 1917. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Årti