25. Maj 1925

Storkonflikten.

Else Castenschiold og hendes Svigerinde Overhofmesterinden kom herud for at besøge Moder, det var et lille Svip fra Nyborgmøderne – mon disse to meget verdslige og satirisk anlagte Damer kan mene det det alvorligt med deres Deltagelse i Nyborgmøderne? Professor Carl Hansen kom for at indsprøjte Statshønsene Tuberculin, han var naturligvis meget optaget af Lockouten og mente at det hele kun var sat i Scene fordi Lyngsie ville drille drille Stauning, under en af Forhandlingerne havde Lyngsie sagt til Otto Reedtz-Thott: ”Nu skal vi rigtig til at drille ham med det lange Skæg og Brillerne”. 

Fagforeningsmanden Michael Christian Lyngsie (1864-1931). Udateret fotografi. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Sted
Årti