26. December 1931

”Røverne” på Odense Teater. 

Var inde i Odense til Førsteopførelsen af Schillers Røverne. Rektor Holbechs sad som sædvanlig lige bagved mig og var som jeg fuld af glad Forventning. Det blev en Forestilling, så mægtig og gribende, at det til Tider rislede mig koldt ned ad Ryggen og Tårerne kom mig op i Øjnene, langt den bedste var Starck som Frantz, det var en Præstation af Verdensformat, rigt facetteret, smidig, djævelsk ond, netop på Baggrund af denne Ondskab virkede det Øjeblik overvældende, hvor det kommer frem, at han overfor et Menneske kan føle menneskeligt, nemlig over for Broderen Carl. Frøken Schwarz var meget rørende og kvindeligt blid som Amalie, Carl Lorentzen gav et rystende Billede af den gamle Moor, lidt svagere end de tre var Karl Jørgensen som Karl Moor. Enkelte af Scenebillederne var dejlige, særlig det hvor Kosinsky træder frem; Alle de Optrædende var synligt fulde af Begejstring. Fra hele Publikum kunne man mærke, at der blev fulgt godt med. Rart at se så moderat Lauritz Hansen spillede som Pateren. I Mellemakten fik jeg en lang Samtale med Iscenesætteren, P.A. Rosenberg, der var glad ved den Ledetråd, jeg havde medgivet Programmet. Rosenberg udtalte sig meget rosende om Udførelsen, særlig om Starcks og Frøken Schwarzes Spil, med Hensyn til Karl Jørgensen sagde han, at ingen Skuespiller i Nutidens Danmark var i Stand til at spille Karl Moor. Rosenberg takkede mig smukt fordi jeg havde bragt Røverne frem, han talte med Ængstelse om Riis-Knudsens Befindende, Det er nok Rygmarven, det er galt med.

Skuespillerne Clara Schwartz (1893-1955) og Hans Starck (1888-1961) i Røverne på Odense Teater. Fotografi 1931. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti