26. Januar 1909

Besøg hos Herman Bang.

Særlig Unter den Linden ser man betydelige Forberedelser til Kejserens 50-årige Fødselsdag. Misstemningen mellem ham og Folket synes jo nu at være trukket over, Krigsfaren ligeledes. Samtlige Forbundsfyrster indfinde dem i Morgen, af udenlandske kommer kun vor Kronprins, vi er snart en Sjæl og et Legeme med det tyske Rige… Henne i Fasanenstrasse besøgte jeg Herman Bang, der har en hyggelig Lejlighed der. Vi talte først en del om Lonjai, over hvis Uro Bang beklagede sig. Til min Forbavselse hørte jeg, at Erik Ahlefeldt var en intim Ven af Herman Bang, der i De uden Fædreland havde anvendt ham som Model til Hofjægermesteren. Han beklagede sig over den slette Behandling han var Genstand for hjemme, medens han mødte så megen Anerkendelse overalt i Udlandet. Jeg spiste hos Hiller og var så i Lessingteatret at se et fransk Stykke Der König, der satiriserer over de franske Republikaneres Krybben for fremmede Fyrster, og efter disses Jagt efter Cocotter og andre Pariserfornøjelser.

Forfatteren Herman Bang (1857-1912). Fotografi af Hans Peter Jensen 1907. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Årti