26. Marts 1915

Mødet med kronprins Frederik ved taflet hos den danske kongefamilie.

Var til Taffel hos Kongen og Dronningen. Hvor er Tonen på Amalienborg nu om Stunder forskellige fra det den var ved Christian den niendes og Frederik den ottendes stive og ceremonielle Hoffer, hvor der så strengt vågedes over Etiketten. Nu går Dronningen først ind, fulgt af alle Damerne, så Kongen med alle Herrerne efter sig, der ryges i alle Dronningens Sale, Dronningen ryger selv, og ved Bridgebordet ryger Herrerne hende lige ind i Ansigtet. Ved Taffelet sad jeg ved Siden af Kronprinsen, der meget minder om sin Moder, blot meget livligere og ganske anderledes fuld af åndeligt Liv, han synes at leve og ånde i Kunstens Rige, han synes blød som Voks, til det yderste nervøs, han gør Grimasser med Øjnene ganske som jeg gjorde da jeg var i hans Alder, han trængte til Ro, men i den Retning er Dronningen grænseløs ufornuftig, han er med til alt, deltager i sine Forældres evindelige Ture rundt i Landet, kommer så ofte han vil på Koncerter og i Teater. Han blev så højlydt interesseret i hvad jeg fortalte ham fra Åndslivets Verden, at forskellig[e] af Deltagerne i Taffelet så over på os, jeg søgte derfor, så godt det lod sig gøre, at komme i Samtale med min Naboerske, Grevinde Knuth-Vosnæsgård, der sad ved Siden af Kongen, ikke for min egen Skyld, men for Prinsens egen. Medens Kronprinsen er langt forud for sin Alder, virker Broderen Knud, skønt også han skal konfirmeres til Efteråret, ganske som en Baby. Prinsernes ”Guvernør” Premierløjtnant Dorph, en køn lille Mand, gør et godt og alvorligt Indtryk, og hans Elever synes at holde af ham. Den nye Hoffrøken Sehested ligner en lille sachsisk Rokokofigur, men synes at have Indhold, jeg talte med hende om Viggo Jarl, hendes Hjem støder op til Løndal. Spillede Bridge med den gemytlige Hofmarskal, Kaptajn Cold og den unge Knuth-Liliendal. Først 12 ¼ Majestæterne congedierede os.

Kong Frederik af Danmark (1899-1972) som kronprins. Fotografi cirka 1917. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Sted
Årti