26. Marts 1926

”Hvem er hun?” på Folketeatret.

Var oppe på Amalienborg for at kondolere. Det klædte Axel at se bedrøvet ud, hans Udtryk havde ikke det sædvanlige markante. Havde en nydelsesfuld Aften i Folketeatret, hvor Bodil Ipsen spillede i Bissons Hvem er hun? Jeg var dybt grebet og græd under den sidste Scene. Den unge Mand blev spillet med dyb Følelse af den meget indtagende Charles Tharnæs, der skal til Kgl. Teater i næste Sæson. De vil få god Brug for ham derovre, siden Methling gik derfra, have de ikke haft en ung Elsker, nu får de i Tharnæs både en ung, smuk og talentfuld ung Elsker. Det morede mig i Mellemakten at tale med Otto Benzon, der fortalte hvorledes han i sin Tid opdagede Bodil Ipsen, det var under en Prøve på et af hans egne Stykker, hun havde en Statistrolle og skulle som Stuepige bringe et Brev ind. Otto Benzon kunne se på hendes Ansigt, at hun forstod meget mere af hans Instruktion end alle de andre, der var fremme i første Plan, og han sagde til Einar Christiansen, at den lille Ipsen ville blive Københavns største Skuespillerinde. – Det var en herlig Aften.

Skuespillerinden Bodil Ipsen (1889-1964) som ung. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti