28. December 1945

Tyske flygtninge i Danmark.

Man ser åbenbart forskelligt på Behandlingen af tyske Flygtninge, for Rydgård fortalte Köller, der står for Folkekøkkenerne, giver Flygtningene det samme, som serveres i Folkekøkkenet, og den Mad er god og rigelig. Rydgård havde i Sommer haft en hollandsk, meget forsulten Dreng i Huset, og mente nu, det ville være rigtigt at tage en tysk Dreng, men Justitsministeren havde frarådet, da også de tyske Børn er gennemsyrede af Nazisme., og det kunne gå som med de østrigske Børn, der kom hertil efter 1918, de kom igen under den anden Verdenskrig, talte dansk og gjorde Danmark al den Fortræd, de kunne.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Årti