28. Januar 1917

Frits Ahlefeldt-Laurvig som mulig direktør for Det Kongelige Teater.

En ny Forkølelse i Gang. Jeg gad vidst, hvor mange Forkølelser, jeg har mellem År og Dag. Delcomyns kom og aflagde mig Visit, de var meget opfyldte af Rygterne om at jeg skulle være Teaterchef og sagde, at man i Kerteminde ikke talte om andet. Det samme erfarede jeg, igennem en Forretningstelefonmeddelelse fra Milo, var Tilfældet i Odense. Læste ellers min sædvanlige Søndagslæsning i Dickens. Blev gad og beroliget ved en telefonisk Meddelelse om, at Preben var ankommet til Petersborg.