28. Marts 1926

Enkedronning Louises død.

Bisættelsen var meget højtidelig. Man har Indtrykket af, i hvor høj Grad den afdøde Enkedronning har været respekteret, endog Politikken har skrevet pænt og passende om hende. Meget træffende skriver Bladet at Enkedronningen nok skulle have vundet en betydelig Plads i Samfundet i Kraft af hendes fremragende Evner, Fliden og den strenge Pligttroskab. Jeg kunne godt lide at se, at Prinsesse Thyra venligt nikkede til Folk under Kørslen ned af Københavns Gader, hun har åbenbart villet vise, at hun var taknemmelig for Deltagelsen i den Sorg, der rammer hende mere end nogen anden; muligt at disse Hilsener var ukorrekte etikettemæssigt set, men de var spontane og kom fra Hjertet. Jeg har lige fra min Barndom fundet Prinsesse Thyra det mest sympatiske Medlem af Kongefamilien. Kongen klæder det at se alvorlig og bedrøvet ud, som idag.

Dronning Louise af Danmark (1851-1926), fra 1912 enkedronning. Fotografi 1912. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Sted
Årti