29. December 1931

”Røverne” på Odense Teater. 

Kørte så til Odense hvor jeg først var henne på Teatret hos Direktøren og havde en lang Samtale med ham, om Opførelsen af Røverne, også han var af den Mening, at Starck var den bedste af alle de Optrædende. Thorvald Larsen anførte som Bevis på den Begejstring, hvormed de Optrædende gik til dens Værk: Kjærulf-Schmidt, der spiller Røveren Roller og som lige inden han kommer ind på Scenen, skal være svømmet over en Flod, tager hver Dag lige inden hans Optrin begynder et Styrtebad og kommer pølvåd og næsten nøgen ind på Scenen, han udsætter med andre Ord hver Aften sit Helbred, – nå, Ungdommen kan tåle en hel Del. Direktøren og jeg drøftede så Rollebesætningen i Hakon Jarl. Så kørte jeg hen til Starck, der tog meget roligt på al den Virak han i Aviserne og privat havde høstet på sin Udførelse af Frantz Moors Rolle. Fik en udmærket Middag på Grand Hotel bestående af ristede Østers med Spinat, Bøf á la Rossini og Kager. Talte med Fru Andersen, der sad ved Bordet ved Siden af mig, om Egon Madsen, hun deler også min Tro på, at han har en Fremtid for sig som Sanger. Så hen i Teatret for at se Røverne anden Gang og nød det om muligt endnu mere end ved første Gang. Karl Jørgensen havde spillet sig meget op, og hans Patos, navnlig i Genkendelsesscenen i Haven i fjerde Akt. Der sad en pjanket Dame ved Siden af mig, hun gav sig til at le på et af de alvorligste Steder i Tragedien, jeg blev så ophidset derover at jeg irettesatte Damen, bagefter angrede jeg min Forløbelse og gjorde en Undskyldning, men uheldigvis havde Rektorens to Damer, der sad bagved mig, overværet denne Intermezzo, de lo dog godmodigt af det. Talte længe med disse to elskværdige Damer i Mellemakten, talte også med Frøknerne Breum og Munch, det er det gode ved Publikum, der kommer til Røverne.

Skuespillerne Helge Kjærulff-Schmidt (1906-1982), Karl Jørgensen (1890-1966) og Thorvald Larsen (1892-1992) i Røverne på Odense Teater. Fotografi 1931. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti