29. November 1935

”Nøddebo Præstegård” på Odense Teater.

Var inde i Odense at se Nøddebo Præstegård. Jeg mindes aldrig i mit Liv at have set et så gabende tomt Teater! Og Aggerholm har ingen ny Forestilling at sætte i Stedet for, og Nøddebo kan måske højst gå 3 Gange. Hvad skal det dog blive til. Aggerholm kom ind på Tilskuerpladsen i beruset Tilstand, faldt i Søvn og snorkede. Krarup kom som Repræsentant for Bestyrelsen hen til mig for at høre, om jeg kunne gøre noget for at råde Bod på Elendigheden, de kan nemlig ikke blive af med Aggerholm før ved Sæsonens Slutning.
 

Nøddebo Præstegård på Odense Teater. Fotografi 1935. Teatermuseet i Hofteatret

Emne
Årti