3. August 1937

Dagmarteatrets nedrivning og striden med Odense Teater.

Mødte Robert Neiiendam, der ligesom jeg var henne at se på Nedrivningen af Dagmarteatret, der gjorde ham ondt, ligesom det gør mig ondt. Neiiendam, der er Formand for Skuespillerforeningen, ved god Besked om alt hvad der foregår i Teaterverdenen og var derfor meget opfyldt af min Strid med Odense Teater, efter hans Opfattelse havde Skuespillerne absolut intet at gøre med Aktionen, det var udelukkende Rungwald og hans intime Ven, den socialdemokratiske Formand for Skuespillernes Fagforening, ”Dansk Skuespillerforbund”, der i øvrigt hovedsagelig tager sig af de Masser af arbejdsløse Skuespillere, de to Gutter står for hele Kampagner mod mig. Fønss er Ministeriets højre Hånd i alt hvad der vedrører Teatersager, og Steincke foretager sig intet på det Område uden først at have debatteret Sagen med Fønss. For at indynde sig hos Steincke har Rungwald indmeldt sig i Socialdemokratiet, Mand og Mand imellem kalder han sig Kommunist, hans krybende underdanige Telegram til Steincke kom frem i Bladene forleden, jeg var ved at brække mig over det. Fønss og Rungwald håber på, at det at de ligger i Strid med en Lensgreve vil gøre Ministeriet yderligere gunstigt stemt imod [dem], der turde de dog vist forregne sig.

Dagmarteatret under nedrivning. Fotografi 1937. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti