3. Februar 1912

Minder om forfatteren Jens Christian Hostrup.

Af Aviserne ser jeg, at Dagmarteatret for Tiden opfører Hostrups Under Snefog. Hvor husker jeg tydeligt Stykkets første Opførelse i 1888 med den fint afstemte Blochske Iscenesættelse af Datidens udmærkede Skuespilleres Spil. Hostrup selv sad i Parkettet og var Genstand for megen Opmærksomhed.

Præsten og forfatteren Jens Christian Hostrup (1818-1892). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti