3. Marts 1889

Forestillinger på Dagmarteatret.

Vi begyndte med romersk Bad og kom hjem med god Appetit til Teen. Efter Frokost gjorde vi Visit hos Bedstefader, med hvilke to + Frederik vi gik en lille Tur, derpå var vi alle uden Bedstefader henne at se Kæmpen i National, på Hjemturen var vi inde hos Konditoren på Amagertorv. Efter at vi hver var gåede vor egen Vej, gik jeg op til Frisøren. Vi skulle til Dagmarteatret Kl. 7, der gik et tysk, ægte Lystspil Jephtas Datter, det var grueligt sentimentalt og var heldigvis ikke lokaliseret, hvad der ellers hersker en Mani for at gøre, det blev spillet fortræffeligt for Hovedrollernes Vedkommende: Hr. Jacques Wiehe og Fru Secher. Deres Spil dækkede for en stor Del over Stykkets Mangler, og havde disse to ikke spillet så varmt og smukt, som de gjorde, var Stykket sikkert faldet aldeles til Jorden, med disse to i de rørende Scener faldt det mig ikke et Minut ind at le, om jeg end ikke var særligt rørt takket være de to havde jeg megen Fornøjelse af Forestillingen. Efter Jephtas Datter fulgte en kåd fransk Farce, som var i den Grad morsom, at jeg sad i uafbrudt Latter fra først til sidst: Doktor Jojo. På enkelte af Birollerne nær blev det spillet mesterligt, det var ligesom i forrige Stykke Hr. Jacques Wiehe og Fru Secher, der bare Pjecen, navnlig spillede den sidste ypperligt og så godt ud, Wiehe gjorde et rigtig fransk Indtryk og havde noget virkelig fint ved sig. Også Frøken Lerche var meget morsom. Jeg havde været så letsindig at lade de 90 Kroner, som dels skulle gå til at betale Regninger og dels i Bikuben blive i min Penge Pung, som jeg havde stukket ind mellem Vesten og Skjorten for at have den sikrere, jeg holdt på den hele Tiden, men glemte under Latteren og ved Slutningen af Forestillingen opdager jeg til min Rædsel at jeg har tabt den, jeg søger straks under Stolen, bagved og foran og finder den ingen Steder, jeg fortæller naturligvis ikke til Fader og Moder og Preben, at jeg har 90 Kroner deri, men blot 10 og jeg siger allerede til Kontrolløren (Forestillingen var nemlig sluttet) min Adresse for at den kunne sendes, hvis den fandtes, indtil jeg endelig til min store Glæde finder den mellem Polstret på min Plads og Nabopladsen. De andre havde også moret dem storartet over Dr. Jojo, jeg kunne blot ikke more mig ved Slutningen på Grund af den slemme Opdagelse med Hensyn til Pengepungen. I Morgen skal vi til Mester og Lærling på Casino.

Skuespillerinden Julie Secher (1860-1892) i Jephtas Datter på Dagmarteatret. Fotografi 1889. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti