30. August 1940

"Asfalten synger" på Folketeatret.

Arbejdede på Storkansleren. Var til Generalprøve på Folketeatret Kl. 1, det var Howalts Asfalten synger, et farligt Stykke med dets Proklamering af at alt er tilladt er yderst farlig. I gamle Dage var Heltinden i et Stykke en ren ung Pige, her har hun skiftet Elskere Gang på Gang, hun har endog begået Fosterfordrivelse, hun stjæler af Ædelhed, men hun kalder sig selv ”en ren ung Pige”, og Forfatteren giver hende øjensynligt Medhold. Løb en rask Tur gennem Parkerne bagefter. Det er et underligt Mysterium med Kronprinsessen af Norges Rejse til Amerika, den farefulde Sejlads mellem Miner og under Storme, alle Passagererne gik Nat og Dag med Redningsbælter; der kan dog kun være en Mening med den Rejse, som Kronprinsessen har foretaget med sine tre små Børn, at Kronprins Olaf er sluppet ombord et Sted i Nordskotland, men der hviler den dybeste Hemmelighed over det hele. Men hvad nu, hvis der bliver Revolution i Amerika som Følge af den almindelige Værnepligts Indførelse, hvor skal så de landflygtige Fyrster flygte hen.

Skuespillerne Berthe Qvistgaaard (1910-1999) og Angelo Bruun (1898-1956) i Asfalten synger på Folketeatret. Fotografi 1940. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti